Ako, sila’y nandito na, ikaw na lang ang kulang

  • Posted on: May 23, 2009
  • By:

Nalilito na ako, hindi na dapat gan’to
Nakaraan ay natapos at napagdaanan na
Bakit nasisindak pa sa t’wing naaalala
Matatauhan na, wala ka na pala
– “Sana”, Up Dharma Down